A.G.E.

  • društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
  • Vlakovo broj 188
  • 71000 Sarajevo, Ilidža
  • Bosna i Hercegovina
  • JIB: 4202204140002
  • PIB: 202204140002
  • T +387 61 345-885
  • E info@age.ba

Kontaktirajte nas